Puncový úrad

Sme registrovaný v zozname podnikateľov SR vedeného Puncovým úradom (Andrii Poliakov).

To znamená, že všetok náš tovar pred ponukou predaja prešiel kontrolou Puncového úradu a je opuncovaný.

Podľa puncového zákona SR strieborné šperky majú také označenia.

Puncové značky

S váhou do 2 g:
  • označené rýdzostným číslom – značkou 925
  • označené zodpovednostnou značkou

Strieborné šperky do 2 g sa považujú za tovar s veľmi nízkou hmotnosťou. Preto sa označujú zodpovednostnou značkou a rýdzostným číslom na hlavnej časti tovaru, ak je to technicky možné. Ak výrobok pozostáva zo súčastí, ktoré nie sú v pevnom spojení, umiestni sa rýdzostné číslo aj na voľne oddeliteľných častiach s prihliadnutím na charakter výrobku.

S váhou nad 2 g:
  • označené rýdzostným číslom – značkou 925
  • označené zodpovednostnou značkou
  • označené puncovou značkou na strieborný tovar rýdzosti 925/1000  (tvorí obraz hlavy kamzíka hľadiaceho mierne vľavo v obryse nerovnostranného šesťuholníka symetrického podľa zvislej osi, ktorého horná vodorovná strana je vyklenutá, doplneného výbežkom dolu; arabská číslica 2 je umiestnená v dolnom výbežku obrysu značky).