Obchodné údaje

Obchodný  názov: Andrii Poliakov

Sídlo:  Kpt. Jaroša 779/11

040 22 Košice

  • Mobil:   +421 950 504 529
  • Bankové spojenie:  mBank S.A.
  • Číslo účtu:  SK89 8360 5207 0042 0536 4893
  • IČO:   47 080 809
  • DIČ: 3021293308

Číslo zápisu v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1: 499/V

Výpis z obchodného registra

Číslo živnostenského registra: 820-74473

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, 04001 Košice

Puncový úrad Slovenskej Republiky
//www.puncovyurad.sk/

Sme registrovaní na Puncovom úrade Slovenskej Republiky. To znamená, že náš tovar prešiel kontrolou Puncového úradu a je opuncovaný platnými puncovými značkami.