Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými a dodacími podmienkami. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a zákazníkov ag-shop.sk, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Andrijom Poliakovým ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu, a predmetom ktorých je nákup cez internetový obchod ag-shop.sk.

Objednávka

Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka v Eshope, e-mailu objednavka@ag-shop.sk alebo telefonicky.  Ihneď po objednávke na Váš e-mail bude zaslané potvrdenie o prijatí objednávky.

Eshop ag-shop.sk je otvorený 24 denne pre elektronické objednávanie, obsluha Eshopu je k dispozícii od 8:00 do 16:30 telefonicky.

Predmetom zmluvy je tovar uvedený v objednávke. Rozmery, farba a ostatné údaje uvedené na stránkach eshopu sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov a dodávateľov. Predávajúci sa zaväzuje sa svojim odberateľom dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch okrem prvotného automatického potvrdenia objednávky emailom, si predávajúci pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, predávajúci má právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť.

Ceny

Ceny uvedené v našom Eshope sú platné v čase objednania tovaru. V cene tovaru nie je započítané poštovné. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zmeny cien pre tlačové chyby.

Dokladom o predaji je faktúra. Originálna faktúra v tlačenej forme bude pri každej objednávke doručená spolu s tovarom. Faktúra zároveň slúži aj ako dodací a záručný list.

Doručenie tovaru

Šperky Vám zašleme prostredníctvom Slovenskej pošty (poistená doprava). Pošta šperk Vám dodá v lehote 1 až 2 pracovných dní od jeho prevzatia od predávajúceho. Predávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobené meškaním doručovacej služby. Objednávky prijaté po 15 – tej hodine a cez víkendy sú vybavované až nasledujúci pracovný deň! V deň odoslania zásielky Vám zašleme e-mail s upozornením, že zásielka bola odoslaná.

Viac informácií nájdete TU.

Spôsoby platby

  • Platba kartou. Prebieha cez platobnú bránu Besteron.
  • Online platba cez platobnú bránu Besteron. Za tovar môžete zaplatiť prevodným príkazom na zabezpečenej stránke Vašej banky s automaticky vopred vyplnenými údajmi o platbe (suma, variabilný symbol). Výhodou tejto platobnej metódy v porovnaní s klasickým prevodným príkazom je, že Vašu úhradu zaevidujeme okamžite. To znamená, že môžeme Vašu objednávku okamžite spracovať. S Vašimi údajmi neprichádzame do kontaktu, sme informovaní iba o úspechu alebo neúspechu transakcie.
  • Platba za tovar pri preberaní zásielky – ak ste si objednali šperky na dobierku.
  • Platba prevodom na bankový účet  – údaje k platbe Vám budú automatické zaslané na e-mail spolu s potvrdením o prijatí objednávky.

Záruka

Na každý tovar poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov v zmysle platných právnych predpisov ( obchodný zákonník, občiansky zákonník,… ) V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, pripadne pri prirodzenom opotrebovaní výrobku.

Vrátenie a výmena tovaru

V prípade, ak nie ste s dodaným tovarom spokojní, tak ho môžete vrátiť do 30 dní od doručenia a my Vám vrátime peniaze v lehote do 15 dní. Poštovné náklady znáša kupujúci hradíme my. Pri Vrátení je potrebné zaslať aj originál daňového dokladu, ktorý ste obdržali ako súčasť balíka. Tovar je potrebné zaslať na adresu:

Poliakov Andrii
Kpt Jaroša 11
04022 KOŠICE

Slovenská republika

Reklamácia

O reklamácii nás môžete informovať  e-mailom service@ag-shop.sk. Po prevzatí tovaru odporúčame bezodkladne prekontrolovať, či nie je mechanicky poškodený. Neskoršie reklamovanie takéhoto druhu nebude uznané.

Pri reklamácii tovar, prosím, riadne zabaľte tak, aby sa zabránilo  poškodeniu tovaru  (najlepšie do bublinkovej obálky) a pošlite na našu adresu, ako poistenú zásielku:

Andrii Poliakov
Sídlo: Kpt. Jaroša 779/11
040 22 Košice

Neposielajte prosím na dobierku.

Obchodné udaje

Andrii Poliakov
Sídlo:  Kpt. Jaroša 779/11
040 22 Košice

  • Mobil:   +421 950 504 529
  • Bankové spojenie:  mBank S.A.
  • Číslo účtu:  SK89 8360 5207 0042 0536 4893
  • IČO:   47 080 809
  • DIČ: 3021293308

Číslo zápisu v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1: 499/V

Výpis z obchodného registra

Číslo živnostenského registra: 820-74473

Ochrana osobných údajov

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných  údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“)  predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch.